Understöd kan sökas från Harry Schaumans Stiftelse fram till 28.2.2023

Nu är det möjligt att ansöka om understöd för vetenskap och utbildning och för kulturaktiviteter.

Understöd kan sökas:
  • för vetenskap och utbildning
  • för kulturaktiviteter
  • av universitet, högskolor, organisationer och registrerade
    föreningar
Årets fokusområde är:
  • hållbarhet med inriktning på nytänkande och unga aktörer
Understöd kan sökas av:
  • universitet
  • högskolor
  • organisationer och registrerade föreningar

Ansökan skall inlämnas elektroniskt via Harry Schaumans Stiftelses ansökningssystem senast 28.2.2023.