Harry Schaumans Stiftelse delar ut 1.000.000 euro under 2018

Harry Schaumans Stiftelses ändamål är att främja vetenskap, utbildning och svenskspråkig kultur i Svenska Österbotten. Detta sker i första hand genom att stödja Svensk-Österbottniska Samfundet, som enligt stadgarna erhåller 70 % av stiftelsens utdelning. Stiftelsens styrelse besluter om övriga understöd i enlighet med stiftelsens allmännyttiga ändamål.

Stiftelsens utdelning år 2018 är 1.000.000 euro. Av detta belopp tillfaller därmed 700.000 euro Svensk-Österbottniska Samfundet.

Från föregående år finns reserverade medel om 37.953 euro. Vid Harry Schaumans stiftelses styrelsemöte 16.4.2018 beslöts att övriga understöd om sammanlagt 304.950 euro delas ut i enlighet med bifogade förteckning. Resterande utdelningsmedel om 33.003 euro kommer att delas ut senare under år 2018.