Understöd kan sökas från Harry Schaumans Stiftelse fram till 28.2.2022

Nu är det möjligt att ansöka om understöd för vetenskap och utbildning och för kulturaktiviteter.

Understöd kan sökas för:

1. Vetenskap och utbildning
2. Kulturaktiviteter, projekt/verksamhet innehållande följande prioriteras:
  • Digitalisering, olika former av hybridmodeller 2022.
  • Hållbarhet, konkretisering av hållbarhet 2022.

Understöd kan sökas av universitet, högskolor, organisationer och registrerade föreningar.

Ansökan skall inlämnas elektroniskt via Harry Schaumans Stiftelses ansökningssystem senast 28.2.2022.