Understöd kan sökas från Harry Schaumans Stiftelse fram till 28.2.2021

Nu är det möjligt att ansöka om understöd för vetenskap och utbildning och för kulturaktiviteter (projekt/verksamhet med digitalt innehåll eller olika samarbetsformer mellan kulturbranscher prioriteras)

Understöd kan sökas av universitet, högskolor, organisationer och registrerade föreningar.

Ansökan skall inlämnas elektroniskt på stiftelsens hemsida www.hss.fi senast 28.2.2021.