Redovisningen av erhållna understöd 2017 inlämnas senast 31.3.2018

De som har erhållit understöd av Harry Schaumans Stiftelse år 2017 skall lämna in redovisningen av understödet senast 31.3.2018. Redovisningen, som endast kan göras elektroniskt, sänds in via Harry Schaumans Stiftelses ansökningssystem.

Ett meddelande med en länk till den elektroniska redovisningen har tidigare sänts ut till alla de som har blivit beviljade understöd. Det finns även möjlighet att logga in i ansökningssystemet, för att där göra den elektroniska redovisningen.