Rivningen av Österbottens Hus (nya delen) påbörjas

Österbottens Hus (nya delen) har stått tomt en längre tid. Det är nu helt tömd på saker och rivningen av byggnaden har inleds vecka 40. Ännu står den gamla byggnaden kvar, men inte många veckor till. Under rivnings- och byggnadstiden gäller vissa specialarrangemang vid Österbottens Hus:

  • Gården används av byggarbetsplatsen och stängd för obehöriga
  • Byggarbetsplatsens kontor placeras på brandgatan
  • Rivandet av den gamla fastigheten och nybygget kan förorsaka tillfälliga trafikarrangemang