Rivningen av Österbottens Hus (nya delen) har kommit igång. Redan nu har en del av ytterväggarna rivits ner och man kan se igenom hela det gamla huset. Den gamla delen av Österbottens Hus, där Österbottens förbund idag har sina kontorsutrymmen, kommer inte att rivas utan fastigheten kommer att finnas kvar. Den nya fastigheten som byggs på tomten kommer att resa sig bredvid den gamla delen av Österbottens Hus.