Fyllnadsarbetet påbörjas på Sandögatan 6

Gropen på Sandögatan 6 har vuxit sig stor. Fyllnadsarbetet kommer att inleds i början av december. Det kommer att en hel del fyllnadsmassa för att fylla den stora grop som bildades i och med att det gamla befolkningsskyddet grävdes bort. Under den nya fastigheten byggs inga källarutrymmen.