After Eight är ett unikt koncept

After Eight i Jakobstad kombinerar ungdomsarbete med kultur på ett sätt som är unikt. Tack vare stöd från fonder kan föreningen erbjuda avgiftsfria konserter och arvoden för musikerna.

För utomstående är After Eight antagligen mest känt för den lunchrestaurang som föreningen driver i ett gammalt hus i Jakobstad. Utrymmet används också för ett femtiotal små och stora evenemang varje år.

Elin Härmälä.

– Cafèet är hjärtat i vår verksam­het och en kreativ mötes­plats för folk i alla åldrar. Dessu­tom erbju­der caféet en möjlig­het att göra arbets­pröv­ning, berättar verk­sam­hets­ledaren Mecki Andersson.

Caféet stöder en annan av After Eights verksam­heter, näm­ligen ungdoms­arbetet. Det hand­lar till exem­pel om ungdoms­verkstad, rehab­ilite­rande arbets­verksam­het och upp­sökande ungdoms­arbete för unga i åldern 16-29 som varken jobbar eller studerar. 

Förutom lunchrestaurangen och ungdomsarbetet är också musiken en viktig del av After Eight. Ungdomsverksamheten finansieras främst av stat och kommun, men när det gäller musikevenemangen är After Eight beroende av olika typer av fondstöd. 

– Vi är väldigt tacksamma över det stöd som Harry Schaumans Stiftelse och andra fonder ger oss. Det möjliggör att vi kan ordna musikevenemang där artisterna får ett arvode, men inträdet är gratis för publiken, säger ekonomiansvariga Elin Härmälä.

Tack vare att evenemangen är gratis är det låg tröskel att delta, vilket är centralt eftersom den sociala aspekten är minst lika viktig för After Eight som själva musiken. After Eights populäraste evenemang är antagligen Culture Club som ordnas varje onsdag. 

Mecki Andersson.

– Vi är en drog- och alkohol­fri före­ning och har därför ingen alkohol­för­sälj­ning på våra evene­mang. Det inne­bär förstås att det blir ännu vikti­gare med stödet från fon­derna, säger Elin Härmälä.

After Eight har funnits i 37 år och har idag 20 anställ­da. Före­ningens verk­samhet kan verka spretig, men idén är att alla de olika delarna stöder varandra. 

– Så vitt vi vet finns det ingen annan förening i Finland som har denna unika kombination. Vår idé har alltid varit att fördomsfritt testa nya saker och det blir lättare tack vare stödet vi får från Harry Schaumans Stiftelse och andra fonder, säger Mecki Andersson. 

Harry Schaumans Stiftelse har stött föreningen After Eight till och från under många år. År 2023 uppgick stödet till 1000 euro.