Are Kiinteistöpalvelut

Fastigheten har serviceavtal med Are kiinteistöpalvelut.

Icke brådskande felanmälningar

Vi önskar att ni gör icke brådskande felanmälningar elektroniskt via felanmälan.

Akuta arbeten utanför normal tjänstetid

Akuta arbeten utanför normal tjänstetid kan beställas från Are kiinteistöpalvelus dejournummer 24h/dygn.

Dejournummer: 020-530 5700

Vid anmälan av arbete till dejournummern:

  • Ange utförliga kontaktuppgifter (namn, telefon, e-post)
  • Berätta varifrån du ringer t ex Libris.
  • Berätta trappa och våning, rumsnummer / Utrymme och uppgifter på en felaktig apparat eller anläggning.
  • Vilken tjänst som beställs: WC är stockat, lampbyte eller annat fastighetsfel.
  • Berätta kontaktpersonens uppgifter, om det är en annan än anmälaren.
  • Ring alltid om ärendet är brådskande (t ex vattenläckage eller elavbrott)!