Fastigheten är riven och jordbyggnadsarbete påbörjas

Rivningen av Österbottens Hus är avslutad. Av byggnaden, som stod på tomten för två veckor sedan, finns inte mycket kvar. De återstående små högarna av gammalt byggmaterial kommer ännu att transporteras bort. Efter detta påbörjas jordbyggnadsarbetet, som kommer att fortgå fram till slutet av januari 2018.