Hösten 2018 öppnar nya Halonen i Vasa

Halonen förverkligar kundernas förväntningar och öppnar en ny affär i Vasa centrum, i det helt förnyade HS Center. Österbotten är för Halonen ett starkt affärsekonomiskt och viktigt område och förutom de nuvarande affärerna i Karleby och Seinäjoki har Halonen redan länge sökt en lämplig affärslokal i Vasa.

Under pressinfot som hölls i HS Centers utrymmen 23.11.2017 presenterades planerna av Harry Schaumans stiftelses vd Tom Westermark och fastighetschef Jan-Erik Hinds samt av Halonens vd Pekka Halonen, marknadsföringschef Päivi Halonen och Karlebys butikschef Kari Kalliokoski.