Pressmeddelande 1.12.2021 – Delegationens höstmöte

Harry Schaumans Stiftelses organisation 2022

Harry Schaumans Stiftelses delegation har på sitt höstmöte 29.11.2021 valt medlemmar i delegationen och styrelsen för år 2022.

Av de delegationsmedlemmar som var i tur att avgå återvaldes Rune Westergård och Kim Byholm för en ny treårsperiod.
Till ny delegationsmedlem valdes Paula Erkkilä för perioden 2022-2024.
Till delegationsordförande för 2022 återvaldes Rune Westergård och till delegationens viceordförande Dag Sandås.

Till styrelseordförande för 2022 återvaldes Stefan Wikman och till styrelsens viceordförande valdes Kaj Rönnlund.
Styrelseledamöterna Kjell Blomqvist och Dan Häggblom återvaldes till medlemmar i styrelsen.
Styrelsens mångårige medlem Tom Eriksson hade meddelat att han inte stod till förfogande för omval.
Till ny styrelseledamot valdes Johanna Stenback.

Tilläggsinformation:
Delegationsordförande Rune Westergård tfn 0500 568382
Styrelseordförande Stefan Wikman tfn 040 7698223