Pressmeddelande 15.1.2021 – Delegationens höstmöte

Inom Harry Schaumans Stiftelse har medlemmar i olika organ för år 2021 valts på delegationens höstmöte (23.11.2020) och av styrelsen.

Av de delegationsmedlemmar som var i tur att avgå återvaldes Kjell Antus, Marit Holmlund-Sund och Stefan Wikman för en ny treårsperiod. Till delegationsordförande för 2021 återvaldes Rune Westergård och till delegationens viceordförande Dag Sandås.

Till styrelseordförande för 2021 återvaldes Stefan Wikman och till styrelsens viceordförande Tom Eriksson. Även styrelseledamöterna Dan Häggblom och Kaj Rönnlund återvaldes. Till ny styrelseledamot valdes Kjell Blomqvist, som är tf vd för Högskolestiftelsen i Österbotten.

Styrelsen har valt följande medlemmar i stiftelsens utskott för år 2021:

Utdelningsutskottet:
Stefan Wikman, ordförande
Vivan Lygdbäck
Ann-Maj Granstubb
Johanna Stenback (ny medlem)

Fastighetsutskottet:
Tom Eriksson, ordförande
Bill Anckar
Johan Johansson
Tommy Grannas (ny medlem)

Placeringsutskottet:
Kaj Rönnlund, ordförande
Christian Wetterstrand
Jussi Palmroth
Kjell Blomqvist (ny medlem)

Mer information:
Delegationsordförande Rune Westergård tfn 0500 568382
Styrelseordförande Stefan Wikman tfn 040 7698223