Pressmeddelande 23.11.2022 – Delegationens höstmöte

Harry Schaumans Stiftelses organisation 2023

Harry Schaumans Stiftelses delegation har på sitt höstmöte 21.11.2022 valt medlemmar i delegationen och styrelsen för år 2023.

Av de delegationsmedlemmar som var i tur att avgå återvaldes Dag Sandås, Thomas Hägglund och Johanna Kakkuri för en ny treårsperiod. Vivan Lygdbäck var inte valbar för en ny period.
Till nya delegationsmedlemmar för perioden 2023-2025 valdes Tina Nylund och Susanna Slotte-Kock. Antalet medlemmar i delegationen ökade därmed till elva.
Till delegationsordförande för 2023 återvaldes Rune Westergård och till delegationens viceordförande Dag Sandås.

Till styrelseordförande för 2023 återvaldes Stefan Wikman och till styrelsens viceordförande valdes Kaj Rönnlund.
Styrelseledamöterna Kjell Blomqvist och Johanna Stenback återvaldes till medlemmar i styrelsen.
Styrelsens mångårige medlem Dan Häggblom hade meddelat att han inte stod till förfogande för omval.

Tilläggsinformation:
Delegationsordförande Rune Westergård tfn 0500 568382
Styrelseordförande Stefan Wikman tfn 040 7698223