• Uppsägning av hyresavtal skall sändas via e-post till: info@hss.fi. Uppsägning kan inte ske via telefon!
 • Ange följande information i e-postmeddelandet:
  • Ditt namn
  • Telefonnummer
  • Adressen till lägenheten som sägs upp
  • Datum för när det uppsagda hyresavtalet upphör
  • Kontonummer för återbetalning av säkerhetsavgift
  • Numret på bilplatsen som sägs upp
 • Om hyresavtalet är skrivet i många personernas namn så måste varje enskild part sända ett separat e-postmeddelande med uppsägning av hyresavtalet.
 • Hyresvärden Harry Schaumans Stiftelse bekräftar alltid via e-post att uppsägningen har mottagits!
 • Uppsägningstiden av hyresavtal är en (1) hel kalendermånad. Uppsägningstiden skall beräknas från den sista dagen i den månad då uppsägningen görs. Om hyresavtalet har uppsagts till exempel 5.6, så avslutas hyresavtalet 31.7. Hyran måste då också betalas för juli månad. Så var ut i god tid, speciellt om du säger upp avtalet vid månadsskiftet.
 • Hyran måste betalas för uppsägningstiden, även om flytten sker innan avtalet avslutats.
 • Säkerhetsavgiften, som har betalats av hyresgästen, kan inte användas för betalning av den sista månadens hyra.