Förteckning över beviljade bidrag utöver det stadgeenliga bidraget till Svensk-Österbottniska Samfundet på 700 000 € år 2018

Ab Yrkeshögskolan vid Åbo Akademi/Yrkeshögskolan Novia Novias medelinsamling 2018. 30 000 €
Art in Malakta rf Deltagande konst genom residensverksamhet samt för festivalen Burning ART. 2 000 €
Biämnet masskommunikation/FSE/Åbo Akademi Vasa Stipendier för medieutbildningens obligatoriska redaktionella journalistpraktik 2018. 22 400 €
Dockteaterföreningen Pikku Aasi rf. Festival Piccolo 2018 – En internationell barnfestival. 1 000 €
Dots: förening för audiovisuell konst rf Verksamheten 2018. 2 000 €
DUNK – De Ungas Musikförbund i Svenskfinland r.f. Musik & Talang 2018. 5 000 €
Ekonomiska informationsbyrån/ Företagsbyn i Österbotten Företagsbyn för niondeklassister 2018- 2019. 1 000 €
Estrad Evenemang r.f. Barnens Kalasturné i Österbotten. 500 €
FDUV Förbundet De Utvecklingsstördas Väl/Läger och avlastning Konst- och dramaläger i Österbotten för vuxna med intellektuell funktionsnedsättning. 2 000 €
Finlands Svenska Damkörsförbund rf Utvecklingsprojekt gällande repertoaren för de finlandssvenska damkörerna 2018-2020. 2 000 €
Finlands Svenska Folkdansring r.f. Menuettdanskurser för gymnasielärare i Österbotten 2018. 1 000 €
Finlands Svenska Rollspelsföreningen Eloria Rollspelet Antheros. 500 €
Finlands svenska taltidningsförening rf Produktion, utgivning och utveckling av Vasabladets taltidning år 2018. 4 000 €
Föreningen Brage i Vasa r.f. Lucia-verksamheten vid Brage friluftsmuseum i Vasa 2018. 1 000 €
Föreningen E r.f. Fortsatt utgivningsverksamhet. 1 000 €
Föreningen prästgårdsmuseet i Korsnäs r.f. En tidsresa till Zacharias Topelius tid. 1 000 €
Hanken Svenska handelshögskolan Utvecklingen av Hankens Business Lab i Vasa. 30 000 €
Helsingfors universitet/Juridiska utbildningen i Vasa Finansiering av juristutbildningen i Vasa. 15 000 €
Hjon Teaterförening rf. Konstnärlig verksamhet i Österbotten samt för turnéverksamhet. 500 €
Jazzoo r.f. Jeppis Jazz Festival 2018 i Jakobstad 2018. 1 000 €
Jeppo Ungdomsförening r.f. Musikaliska showen ”Efter 60” i Nykarleby 2018. 500 €
Kristinestads Manskör rf Kristinestads Manskör 90 år jubileumskonserter. 500 €
Kuddnäs vänner – Kuddnäsin ystävät rf Pjäs om Zacharias Topelius 2018 1 000 €
Larsmo-Eugmo Pensionärsförening 40-års jubileumsfest i Larsmo 2018. 500 €
Maxmo hembygdsförening r.f. Skyltning längs vandringsleden vid Tottesunds herrgård. 500 €
MediaCity/Åbo Akademi Experience Lab & Digital Design Research. 10 000 €
Musikcafé After Eight r.f. Kulturevenemang 2018. 1 000 €
Musikfestspelen Korsholm rf – Korsholman Musiikkijuhlat ry. Musikfestspelen Korsholm 2018. 9 000 €
Musikföreningen Maximus r.f. Hembygdssviten ”I Minnenas Gömma”. 500 €
Musikteater i Österbotten r.f. Musikalen ”HAIR” med tillhörande publikarbete och integreringsprojekt. 1 500 €
Nanoq r.f. Utställningar Pentti 80 – Nanoq 30, samt för översättningsarbete och tryckning av en tysk guidebok. 500 €
NOVATO Sångförening r.f. Konserter 2018. 500 €
Nykarleby fiskeområde Historik över fiskerihushållningsverksamheten i Nykarleby fiskeområde 1985-2018. 500 €
Nykarleby Manskör Nykarleby Manskörs vårkonsert i Nykarleby 2018. 750 €
Närpes Gymnastikklubb-Artistica rf Dansshow med 80-tals tema med ca 200 barn och ungdomar. 500 €
Ostrobothnia Australis rf Valsörarnas biologiska station. 5 000 €
Pedersöre Teaterförening r.f. Sommarteaterproduktion. 500 €
Pensionärsgillet r.f. Sång- och musikverksamhet riktad till pensionärer på äldreboenden och vårdinrättningar i Jakobstad med omnejd. 500 €
Petalax hembygdsförening r.f. Sommarteaterpjäs på Arstu hembygdsområde i Petalax. 500 €
Platform.rf Platforms verksamhet 2018. 2 000 €
Scenkonstföreningen Spel r.f Den Klingande Grodans barnteaterverksamhet 2018. 1 000 €
Singsby Sångkör rf Projektet Bothnia Gospel 100. 1 000 €
Skafferiet r.f. Kulturverksamhet i biografen Ritz i Vasa. 3 000 €
Stiftelsen Kilens hembygdsgård i Sideby Kilens 50-års jubileumsseminarium – Skeppsbyggnad och sjöfart i Österbotten under 1800-talet till modern tid. 1 500 €
Studentkören Pedavoces r.f. Studentkören Pedavoces konsertturné 2019. 1 000 €
Svensk Presstjänst rf Verksamhetsstöd för både språkvården och journalistisk verksamhet. 40 000 €
SVENSKA HANDELSHÖGSKOLANS STUDENTKÅRS UNDERSTÖDSFÖRENING I VASA R.F. Understöd för Vasahankeiternas obligatoriska utlandsstudier. 5 000 €
Svenska Österbottens förbund för utbildning och kultur För renoveringen av Wasa Teater 2017-19. 35 000 €
Svenska Österbottens förbund för utbildning och kultur/Yrkesakademin i Öster Utbildningsprojekt för nyföretagare. 6 000 €
Svenska Österbottens litteraturförening rf Utgivning av kulturtidskriften Horisont. 2 000 €
Svenska Österbottens Ungdomsförbund (SÖU) r.f. Utvecklingsprojektet Bygdegården skede 3. 2 500 €
Tanssikipinä ry Det nationella dansevenemanget Vasa Dance Challenge 2018. 500 €
The Doo-Bop Club r.f. Konsertverksamheten 2018. 1 000 €
Understödsföreningen för Korsholms Teater r.f. Musikalen Sound of Music. 1 000 €
Understödsföreningen för Vokalensemblen Röster 10-års jubileumskonserter 2018-19. 1 000 €
Unga Scenkompaniet r.f. Ny produktion år 2018, ”Stina Wollter säger att alla får vara Beyoncé”. 1 000 €
Vaasa Entrepreneurship Society ry Harvest, Österbottens största studieseminarium 2018. 1 000 €
Vaasan Uimaseura – Vasa Simsällskap r.y Utbildning för ledare, tränare och funktionärer. 1 000 €
Vasa Baroque r.f. Vasa Baroque-festival 2018. 2 000 €
Vasa Kammarmusiker rf Konsertverksamhet 2018. 500 €
Vasa konstgrafiker Grafikkurs för att fördjupa eller bredda sina kunskaper inom trycktekniker. 500 €
Wasa Sångargille r.f. Vårkonsert med temat Zackarias Topelius 200 år. 1 000 €
Wasaspexet r.f. Wasaspexet. 500 €
YES Österbotten Företagsamhetsfostran för lärare. Fortbildningar, material och redskap. 1 000 €
Yggdrasil rf Seminariet ”Kvarkenregionen för ett enat Norden – vilka är möjligheterna”? 1 000 €
YH Novia/Social- och hälsovårdsområdet, Vasa Utforskning av det virtuella rummet i yrkeshögskolemiljö. 5 000 €
Åbo Akademi/ Vasa övningsskola Anordnande av fortbildningsdagarna: Sommardagar/Kesäpäivät. 1 000 €
Åbo Akademi/Enheten för socialpolitik Anskaffning av registerdata för forskningsändamål inom ramen för forskningsprojektet FamWell. 2 000 €
Åbo Akademi/Fakulteten för pedagogik och välfärdsstudier/Språk och kultur Projektet SpråkduschTandem som utvecklar tandempedagogik för årskurserna F-6. 10 000 €
Åbo Akademi/Landsbygdsforskning Professur i välfärdsstudier vid Åbo Akademi i Vasa. 5 000 €
Åbo Akademi”/”Institutionen för kemiteknik”/”Energiteknik Åbo Akademis nya DI-studerande (ET 2018), intensivkurser i Åbo. 5 600 €
Österbottens Försvarsgille – Pohjanmaan Maanpuolustuskilta rf Krigsveteranmuseet i Vasa. 6 200 €