Utdelade understöd 2021

Förteckning över beviljade bidrag utöver det stadgeenliga bidraget till Svensk-Österbottniska Samfundet på 490.000 € år 2021

Ändamål Namn Ansökt summa
Vidareutveckla nya modeller för språkundervisning . Ab Yrkeshögskolan vid Åbo Akademi Yrkeshögskolan Novia 10000
För digitalt innehåll i form av Live från Malakta, MuralRural Slow TV och onlinekurser. Art in Malakta rf 6000
Stipendier för medieutbildningens obligatoriska redaktionella journalistpraktik 2021. Biämnet masskommunikation/FSE/Åbo Akademi Vasa 19200
Produktion av digitalt distansundervisningsmaterial. Danssportföreningen Rolling rf 2000
Jul i Österbotten anno 1900 – en digital julkalender. Dialog – ett dramapedagogiskt kollektiv 6000
Musik & Talang 2021. DUNK – De Ungas Musikförbund i Svenskfinland r.f. 5000
Företagsbyn i Österbotten. Ekonomiska informationsbyrån/ Företagsbyn i Österbotten 5000
Produktion, utgivning och utveckling av Vasabladets taltidning år 2020. Finlands svenska taltidningsförening rf 4000
Rekreerande aktiviteter, digitalt strömmad inspelning av sånger och visor samt framträdanden i hemmets trädgård. Föreningen Fylgia i Vasa r f 850
Sitra-kampanjen 2022. Hanken Svenska handelshögskolan 30000
Finansiering av den juridiska utbildningen i Vasa. Helsingfors universitet/Juridiska utbildningen i Vasa 20000
Flerspråkig barnlitteraturfestival för branschfolk och allmänheten i Österbotten. KulturÖsterbotten Söfuk skn 5000
Musikfestspelen 2021. Temat: Sånger ur Jorden Musikfestspelen Korsholm rf – Korsholman Musiikkijuhlat ry. 10000
Teaterpjäsen Robin Hood. Narpes Teater 2000
Infotavlor bakom QR koder i form av videofilmer till Nedervetil Naturstig. Nedervetil Hembygdsförening 10000
Gränsöverskridande utbildningssamarbete – som inkluderar elever och studerande i meningsfullt samhällsengagemang. Project liv rf 8000
Planera och utveckla St Olavs kulturrutten i Österbotten. Samkommun Kvarnen 5000
Kulturverksamhet i biografen Ritz i Vasa. Skafferiet r.f. 6000
Virtuell amatörteaterverksamhet. Smedsby Ungdomsförening r.f. 4000
Digital julkalendermed utgång i boken Diktarkatten i Kronoby. Stiftelsen Torgare r.s. 2000
Projektet ”Museet som klassrum”. Stundars 3000
Understöd för Vasahankeiternas obligatoriska utlandsstudier. Svenska handelshögskolans studentkårs understödsförening i Vasa r.f. 5000
Utgivning av kulturtidskriften Horisont 2021. Svenska Österbottens litteraturförening rf 5000
Projektet Tandem på spel. Åbo Akademi/Fakulteten för pedagogik och välfärdsstudier 25000
Delfinansiering av forskningschef i regionalvetenskap med inriktning på välfärdsstudier. Åbo Akademi/Fakulteten för pedagogik och välfärdsstudier (FPV) 5000
Delfinansiering av forskardoktor vid ÅAs ET-enhet i Vasa. Åbo Akademi/FNT/Energiteknik 25000
Krigsveteranmuseet i Vasa. Österbottens Försvargille – Pohjanmaan Maanpuolustuskilta 6200
Utvecklingsprojektet ”Virtuell verklighet”. Österbotttens Hantverk rf 3000