Förteckning över beviljade bidrag utöver det stadgeenliga bidraget till Svensk-Österbottniska Samfundet på 700.000 € år 2022

Ändamål Namn Beviljad summa
Muralmålningsprojektet Mural Rural 2.0 inom festivalen New Beginnings Art in Malakta rf 4 000,00 €
Stipendier för medieutbildningens obligatoriska redaktionella journalistpraktik 2022 Biämnet masskommunikation/FSE/Åbo Akademi Vasa 22 400,00 €
Residensverksamhet Dots: förening för audiovisuell konst rf 2 000,00 €
Klanglådan, ett nytt digitalt musikmaterial och instrumentlådor DUNK – De Ungas Musikförbund i Svenskfinland r.f. 3 000,00 €
Företagsbyn i Österbotten Ekonomiska informationsbyrån/ Företagsbyn i Österbotten 3 000,00 €
Kulturläger för vuxna med intellektuell funktionsnedsättning i Österbotten FDUV Förbundet De Utvecklingsstördas Väl/Läger och avlastning 5 000,00 €
Digitalisering av Finby-Blaade Finby Byförening rf 1 500,00 €
Finlands svenska biblioteksdagar i Vasa Finlands svenska biblioteksförening / Österbottniska sektionen 2 000,00 €
Opublicerade finlandssvenska folkdansers beskrivningar och noter till ett ”Instruktionshäfte 5” Finlands Svenska Folkdansring r.f. 1 000,00 €
Utveckla visningsmodulen för programmet Katalogen Finlands svenska hembygdsförbund 2 000,00 €
Produktion, utgivning och utveckling av Vasabladets taltidning år 2022 Finlands svenska taltidningsförening rf 4 000,00 €
Praktisk inlärning i svenska för barn och unga asylsökande och flyktingar Flyktingvännerna r.f. 4 000,00 €
Digitalisering av museibesöken vid Brages friluftsmuseum Föreningen Brage i Vasa r.f. 1 000,00 €
Luckans 30 års jubileum med dess satsning i form av digital jubileumstidning/broschyr Föreningen Luckan r.f 3 000,00 €
QR-koder för varje rum i Korsnäs prästgårdsmuseum Föreningen prästgårdsmuseet i Korsnäs r.f. 1 000,00 €
Kulturupplevelser, presentation av finländska mat- och andra traditioner för studerande nyfinländare Garantiföreningen för Evangeliska folkhögskolan i Svenskfinland 2 000,00 €
Finansiering av den juridiska utbildningen i Vasa Helsingfors universitet/Juridiska utbildningen i Vasa 60 000,00 €
Kammarmusikfestivalen RUSK Kammarmusik i Jakobstad Jakobstads Sinfonietta 3 000,00 €
Kaskö Musiksommar, en festival för klassisk musik Kaskisten Matkailu ry, Kaskö Turism rf 1 000,00 €
Digital framställning av schäfern Johan David Cneiffs liv Kaskö hembygds- och museiförening 2 000,00 €
Sökbar databas för foton och dokument som rör Koskö Koskö Hembydsförening 2 000,00 €
Digitalisering av KrsTv:s tidigare filmares  supervhs- betamax-, minidv-kassetter Krs Tv 3 000,00 €
Sammanställa ett arkiv med gamla fotografier från Merjärv by Merjärv Byahemsförening rf. 1 000,00 €
Brett och mångsidigt kulturutbud för unga Musikcafé After Eight r.f. 2 500,00 €
Musikfestspelen Korsholm 40 års jubileum med temat: ”Sjungande skogar” Musikfestspelen Korsholm rf – Korsholman Musiikkijuhlat ry. 8 000,00 €
Digitalisering av svenskspråkiga dagstidningar i Finland Nationalbiblioteket 9 250,00 €
Skapandet av ett digitalt sökforum på nätet för Orvasbokens årgångar 1987-2022 Oravais Hembygdsförening r.f./Bokutgivningssektionen 2 500,00 €
Platform rf:s verksamhet, platform-live, residens och samarbete med Yrkeshögskolan Novia Platform.rf 4 000,00 €
Gränsöverskridande utbildningssamarbete – som inkluderar i meningsfullt samhällsengagemang Project liv rf 5 000,00 €
Kulturverksamhet i biografen Ritz i Vasa Skafferiet r.f. 6 000,00 €
Museet som klassrum 2.0, ett pedagogiskt digitalt kulturarvsmaterial för skolor Stundars 3 000,00 €
Understöd för Vasahankeiternas obligatoriska utlandsstudier. SVENSKA HANDELSHÖGSKOLANS STUDENTKÅRS UNDERSTÖDSFÖRENING I VASA R.F. 5 000,00 €
Utgivning av kulturtidskriften Horisont år 2022 Svenska Österbottens litteraturförening rf 4 000,00 €
100-års jubileumskonsert och -utställning i Jakobstad Sångens Vänner i Jakobstad r.f. 500,00 €
Jubileumspjäsen ”Lovlig frånvaro av hälsoskäl” Unga Scenkompaniet r.f. 3 000,00 €
Dramatiserad version av JS Bachs Johannespassionen Vasa Baroque r.f. 5 000,00 €
Jubileumsvideo Vasa Simsällskap r.f 5 000,00 €
21:a spex Världsomseglingen 1519-1522 Wasaspexet r.f. 1 000,00 €
Genomförandet av ett nytt högre yrkeshögskoleprogram inom Cirkulär design Yrkeshögskolan vid Åbo Akademi/Institutionen för konst och kultur 10 000,00 €
Nordisk vetenskaplig konferensen NOFA9 – The 9th Nordic Conference on Subject Education Åbo Akademi/ Fakulteten för pedagogik och välfärdsstudier 2 000,00 €
Forskning kring spelarkultur i en pedagogisk kontext samt stärkande av forskningsnätverk Åbo Akademi/Experience Lab 20 000,00 €
Delfinansiering av forskningschef i regionalvetenskap med inriktning på välfärdsstudier Åbo Akademi/Fakulteten för pedagogik och välfärdsstudier (FPV) 15 000,00 €
Delfinansiering av forskardoktor vid ÅAs ET-enhet i Vasa Åbo Akademi/FNT/Energiteknik 25 000,00 €
Krigsveteranmuseet i Vasa Österbottens Försvargille – Pohjanmaan Maanpuolustuskilta 6 200,00 €