Espen och HS Center bytte ägare

Harry Schaumans Stiftelse har sålt köpcenterkvarteret till Trevians specialplaceringsfond

Specialplaceringsfonden Trevian Suomi Kiinteistöt I har köpt fastighetshelheten med HS Center och köpcentret Espen i Vasa av Harry Schaumans Stiftelse. I affären ingår alla de fastigheter i torgkvarteret som ägdes av HSS: köpcentret, tornhuset vid Stora Långgatan och alla fastigheter vid Nedre torget. De sålda fastighetsbolagen är HS Center Ab, FAB Vasa Unitas samt stiftelsens andel av FAB Vasa Commerce och Vasa Torgparkering AB.

Parterna skrev under köpebrevet fredagen den 14.2 och fastigheterna övergick omedelbart i Trevians ägo. Köpesumman är inte offentlig.

Trevian Rahastot AIFM är ett finländskt fondbolag specialiserat enbart på fastighetsinvesteringar. Trevian Suomi Kiinteistöt I förvaltar ett kapital på 330 miljoner euro och i portföljen finns 41 fastighetsobjekt i ett flertal finländska städer från Helsingfors till Rovaniemi.

– Orsaken till att HSS säljer Espen och HS Center är att vi har beslutat minska fastigheternas andel av stiftelsens placerade kapital för att sprida riskerna på längre sikt. Just nu finns det en efterfrågan på centrumfastigheter av den här typen och Trevian är en trovärdig och professionell köpare, säger HSS’ styrelseordförande Stefan Wikman.

– Att driva köpcentrum hör inte till HSS’ kärnkompetenser, och vi är glada över att i Trevian ha fått en ägare som kan förvalta och utveckla det vi byggt upp, säger HSS’ vd Tom Westermark.

– Vasa är en intressant stad med mycket ekonomisk aktivitet och god köpkraft, men också med de allra högsta avkastningskraven på fastigheter bland Finlands tillväxtcentra. Den stora fastighetshelheten vi förvärvade sitter bra i fondens strategi, säger Trevian Rahastot AIFM:s fastighetsinvesteringsdirektör Risto Aro.

Hyresgästerna påverkas inte av ägarbytet, eftersom köparen tar över de nuvarande hyreskontrakten. Vasa Andelsbank äger fortsättningsvis sina egna lokaler vid Nedre torget.

Mera information:

Tom Westermark, vd Harry Schaumans Stiftelse: 050 311 2110

Stefan Wikman, styrelseordförande Harry Schaumans Stiftelse: 040 769 8223

Risto Aro, fastighetsinvesteringsdirektör Trevian Rahastot AIFM: 050 420 3950