Espen och HS Center bytte ägare

Harry Schaumans Stiftelse har sålt köpcenterkvarteret till Trevians specialplaceringsfond Specialplaceringsfonden Trevian Suomi Kiinteistöt I har…

HS Center ger vika för Espen

HS Center heter nu officiellt Espen. Vasas nyaste köpcentrum består av fem arkitektoniskt intressanta byggnader…