HS Center ger vika för Espen

HS Center heter nu officiellt Espen. Vasas nyaste köpcentrum består av fem arkitektoniskt intressanta byggnader och är ett perfekt ställe för mångsidig rekreation. Under samma tak finns såväl shopping som restauranger, caféer och underhållning. Sitt nya namn fick köpcentret på basen av ett konsumentråds omröstning som ägde rum i slutet av 2017. Där visade det sig att namnet Espen hade bubblat under ytan på flera håll. Tack vare sitt esplanadliknande läge precis invid Handelsesplanaden och mellan Hovrättsesplanaden och Vasaesplanaden kan man nästan kalla Espen för Vasas sjätte esplanad.

Köpcentret genomgår som bäst stora förändringar. Där kommer att öppnas nya affärer som inte tidigare haft verksamhet i Vasa. Först ute under hösten 2018 är det inhemska modevaruhuset Halonen. Senare på hösten öppnar bl.a. den internationella klädkedjan New Yorker, hamburgerrestaurangen Friends & Brgrs, den japanska restaurangen Juku samt den populära cafékedjan Espresso House. Också klädaffären Carlings, som är bekant till vasaborna sedan tidigare, kommer att flytta till Espen.

Köpcentret som delvis byggts om och renoverats sedan slutet av år 2017 ägs i sin helhet av Harry Schaumans Stiftelse. Under renoveringen genomgår fastigheternas byggnader omfattande förändringar. Dels kommer en av ingångarna att flyttas och dels blir utrymmet öppnare och enhetligare då delar av första våningens tak öppnas upp mot andra våningen. Fasaden mot Hovrättsesplanaden förnyas och får fönster på andra våningen. Också biografen BioRex som finns i samma kvarter kommer att anslutas till köpcentret.

Renoveringen av Espen förväntas bli klar i slutet av år 2018, då också dess officiella invigning kommer att äga rum. Köpcentret kommer att erbjuda vasaborna helt nya förutsättningar till mångsidiga fritidsaktiviteter. Det nuvarande köpcentret och dess befintliga affärer är verksamma under hela renoveringen.