Harry Schaumans Stiftelse delar ut 1.050.000 euro under 2017

Harry Schaumans Stiftelses ändamål är att främja vetenskap, utbildning och svenskspråkig kultur i Svenska Österbotten. Detta sker i första hand genom att stödja Svensk-Österbottniska Samfundet, som enligt stadgarna erhåller 70 % av stiftelsens utdelning. Stiftelsens delegation besluter om övriga understöd i enlighet med stiftelsens allmännyttiga ändamål.

Stiftelsens utdelning år 2017 är 1.050.000 euro. Av detta belopp tillfaller därmed 735.000 euro Svensk-Österbottniska Samfundet.

Från föregående år finns reserverade medel om 14.401 euro. Vid delegationsmötet 25.4.2017 beslöts att övriga understöd om sammanlagt 297.800 euro delas ut i enlighet med bifogade förteckning. Resterande utdelningsmedel om 33.740 euro kommer att delas ut senare under år 2017.