Harry Schaumans Stiftelse

Harry Schaumans Stiftelse inledde sin verksamhet 1933 tack vare ett testamente av den samhällsengagerade affärsmannen Harry Schauman. Stiftelsen har under 80 år vuxit till en viktig samhällsbyggare i Vasa, Österbotten och Svenskfinland.

Harry Schaumans Stiftelses uppgift är att förvalta och förkovra arvet efter Harry Schauman. Uppdraget gäller inte bara det ekonomiska kapital Schauman lämnade efter sig, utan också grundsynen att kultur och utbildning är nödvändiga för att skapa ett livskraftigt samhälle, speciellt för en språkminoritet.

HSS finns till för att stöda vetenskap, kultur och utbildning på svenska i Österbotten. Harry Schauman avgränsade tydligt uppdraget både språkligt och geografiskt, vilket styr stiftelsens utdelningspolicy.