Hyresgästen ansvarar för underhållet av lägenheten. Hyresgästen är skyldig att omedelbart göra en felanmälan (https://www.hss.fi/hyresgaster/) till fastighetens servicebolag då eventuella brister, slitna delar och/eller reparationsbehov har upptäckts.

Via felanmälan kan man också beställa sådana arbeten som man betalar själv.

Tabell över ansvarsfördelningen mellan hyresgäst och hyresvärd:

Du kan ladda ner tabellen som PDF här

Objekt/ Uppdrag Utförs av  Betalare Anmärkningar
Bolaget eller HSS Hyres-gästen Bolaget eller HSS Hyres-gästen Från fall till fall
Flyttstädning x x
Städning och enklare underhåll under hyrestiden x x
Skyldighet att meddela om fel och brister x
Nycklar och lås
Låsservice x x
Smörjning av låsen x x
Anskaffning av tilläggsnycklar (det är absolut förbjudet att göra egna kopior av nycklarna) x x Meddela disponenten
Seriesättning av låset x x Meddela disponenten
Installation och underhåll av säkerhetslås x x Lämnas kvar vid flytt
Lägenhetens ytterdörr
Smörjning av gångjärnen x x
Dörrtätningar x x
Reparation av dörren inklusive utrustning x x
Montering och underhåll av säkerhetskedja x x
Montering och underhåll av titthål x x
Fönster
Fönstertätningar x x
Reparation av fönsterbeslag x x
Förnyande av fönstrets innerglas x x
Förnyande av fönstrets ytterglas x x
Reparation och målning av karmar och bågar x x
Reparation av balkonginglasning x x
Spjälgardiner x x Lämnas kvar vid flytt eller återställer ytor
Tillbehör till gardinstänger x x x x x
Lägenhetens mellandörrar
Smörjning av lås och gångjärn x x
Reparation av dörrar inklusive utrustning x x x x
Målning av dörrar x x x x
Lägenhetens ytor (väggar, tak och golv)
Målning och tapetsering x x
Målning och tapetsering som utförs av hyresgästen x x
Reparation av ytor i våtutrymmen x x
Reparation av bastupanel x x
Reparation och förnyande av golvmaterial x x
Fast inredning
Målning och underhåll av inredningen x x
Förnyande av bastulavar x x
Uppvärmning
Justering och reparation av värmeelementen x x
Luftning av värmeelementen x x
Ventilation
Rengörning och sotning av kanalerna x x
Rengörning av frånluftsventilerna x x
Reparation och injustering av frånluftsventilerna x x
Rengöring av tilluftsventilerna x x
Byte av filter i lägenhetens egen ventilationsmaskin x x
Användning av lägenhetens ventilation x
Reparation och underhåll av ventilationsmaskiner x x
Rengöring av spisfläktens filter x x
Reparation av spisfläkten x x
Vatten och avlopp
Rengöring av vattenkranarnas munstycken x x
Reparation och förnyande av vattenkranarna x x
Förnyande av duschslangen x x
Reparation och förnyande av WC-stol samt lavoar x x Hyresgästen ersätter för skador hen själv har orsakat
Anslutning av diskmaskin. (Hyresgästen sörjer för uppbevarande av eventuell fast inredning samt dess återmontering) x x Arbetet beställs av husets fastighetsservice
Anslutning av bykmaskin. (Hyresgästen sörjer för uppbevarande av eventuell fast inredning samt dess återmontering) x x Arbetet kan beställas av husets fastighetsservice
Rengöring av stanklåsen x x
Rengöring av golvbrunnar x x
Hålla öga på ev. läckage samt meddela disponenten x x
Öppning av stockade avloppsrör x x
Elutrustning
Förnyande av glödlampor x x Hela vid flyttning
Förnyande av säkringar och glimtändare x x Hela vid flyttning
Reparation av elutrustning x x
Montering av tilläggsantenn x x Med lov från disponenten
Övriga tilläggsanslutningar x x Med lov från disponenten
Förnyande av batterier (t ex i brandvarnare) x x Lämnas kvar vid flytt
Reparation och förnyande av bastuugn x x
Förnyande av bastustenar x x
Rengöring av kyl-, frysskåpets kondensor x x
Avfrostning av kyl-, och frysskåp x x Före flytt och uppsägning av elavtalet
Förnyande och montering av brandvarnare x x Hyresgästen bekostar batterier
Underhåll och reparation av lägenhetens köksmaskiner x x
Balkong
Reparation av vägg-, tak- och golvytor x x
Renhållning samt snöröjning x x
Terrass (lägenheter på marknivå)
Renhållning samt snöröjning x x
Skötsel av eventuella planteringar x x
Övriga uteområden
Bortplockning av hundavföring och dylikt x x Djurets ägare ansvarar
Bortplockning av tobaksfimpar eller annat x x Den som röker eller skräpar ner ansvarar
Snöplogning och sandning av parkeringsområde x x
Övrigt
Hyresgästens hemförsäkring x x Obligatorisk